Oyenbrugmolenfeest

Uit 1397 vinden wij een eerste vermelding van een watermolen in de heerlijkheid van Oyenbrugghe. Sinds meer dan zeven eeuwen zijn er in Grimbergen meerdere molens die zich in synergie met de natuur in de Maalbeekvallei ontwikkelen.

In 2007 stelde Oyenbrugmolen een project voor “Oyenbrugmolen en omgeving” een educatief project dat de natuurwaarde wil versterken in harmonie met het cultureel-historisch karakter van de Oyenbrugmolen. De maalvaardige restauratie is uiteraard een belangrijk aspect van het project. Binnen de doelstellingen is er ruimte voor een energieproject. Hernieuwbare energie uit de waterloop opwekken. Oyenbrugmolen wil dit project openstellen en toegankelijk maken voor het publiek en richt daarvoor de Oyenbrugmolenfeesten in. De zeven eeuwen geschiedenis van de site bieden een schat aan thema’s om de jaarlijkse molenfeesten in te kleden. De eerste editie 2012 gaat dan “tot het jaar 1400” De jaarlijkse edities brengen ons telkens een stap verder naar de 21ste eeuw. Voor 2013 wordt dat Oyenbrugghe en Bourgondië. Tot wij uiteindelijk in 2019 terug in de 21ste eeuw belanden. De Oyenbrugghes waren trouwe leenmannen van de Heren van Grimbergen. Uit hun relatie met de Grimbergse abdij blijft veel bewaard in het abdij-archief. Eerst komen de Heren van Grimbergen, de Berthouts, uit de 11de eeuw op bezoek. Een tentoonstelling brengt een levendige terugblik op de vroege geschiedenis en brengt tevens een verslag van onderzoek en restauratie van de molen en zijn installatie. Ook deze tentoonstelling wordt bij iedere editie uitgebreid en aangevuld. Dit feest wordt dus een blijver gedurende de komende jaren.