Opzet

Na actief te zijn geweest in het wereldje van het realistisch decor voor tv, film, museale projecten en historische evocaties is er nu meer tijd. In de lijn van het verleden vatten wij de maalvaardige restauratie van de Oyenbrugmolen in zijn ruime omgeving aan.

De gebouwen zijn in de loop van voorbije decennia volledig gerestaureerd. Al blijft het onderhoud en de herstellingswerken een niet te onderschatten zorg toch kan de restauratie van de maalinstallatie nu aangevat worden. De omgeving is synergetisch gegroeid met het monument. De cultureel historische samenhang is duidelijk zichtbaar en onlosmakelijk.

In 2005 stelden wij het milieuproject “Oyenbrugmolen en omgeving” voor. Dit project wil een educatief project zijn dat de natuurwaarde in de Oostelijke Maalbeekvallei versterkt in harmonie met het cultureel historisch karakter van de Oyenbrugmolen. Een belangrijk aspect van ons project is het plan om hernieuwbare stroom te genereren uit de Maalbeek. Onze oude Girardturbine heeft helaas zijn tijd gehad. Wij zullen ze grondig afborstelen en ze museaal opstellen op de plaats waar ze ruim 120 jaar de maalstoel aandreef. De oude aandrijver wordt vervangen door een nieuw middenslagwaterrad. Zo was het ook vroeger tot 1899. Aan het ene aseinde drijft het de molen aan zodat deze zijn oude functie  “graan malen“ bij gelegenheid kan demonstreren. Het andere aseinde drijft een generator aan die elektrische stroom opwekt. Op deze manier vullen wij de rij van molenaars aan die sinds de 14de eeuw op de Oyenbrugmolen, met de kracht van de waterstroom in de Maalbeek, energie opwekten die direct toepasbaar is. Deze doelstelling is van maatschappelijk belang. Zij het tegenwoordig minder om de kwantiteit opgewekte energie dan om de duurzaamheid, de didactische overdraagbaarheid en de voorbeeldfunctie van dit totaal project.

Onze initiatieven, de zorg en de medewerking aan de plannen van de Gemeente en de Vlaamse overheid zowel voor een herwaarderingsplan als voor de aanduiding van de ankerplaats AP V 006 willen wij uitdragen. Wij willen ze graag delen met ieder die er belangstelling voor heeft. Wie dit wenst geeft ons zijn e-mail adres op en krijgt dan regelmatig onze nieuwsbrieven. Wij kondigen hiermee de activiteiten van de vereniging aan en houden u op de hoogte van onze projecten en vorderingen. Via e-mail zijn uw reacties, suggesties en opmerkingen steeds welkom.

In de onderrubriek “Nieuwsbrief” kan u de laatste nieuwtjes lezen.

In de onderrubriek “Archief” staan alle vorige.