Maaldagen. Molendagen.

Na de restauratie zal de Oyenbrugmolen iedere laatste zondag van de maand van 14 tot 18u
open zijn. Wij openen dan ook de deuren op Vlaamse en Europese Molendagen.